Hissihuolto ja muut hissin käytön vaatimukset

19 February 2020
 Kategoriat: Construction & Contractors, Blog


Hissi on rakennukseen liitettävä liikkuva osa, jolla kuljetetaan ihmisiä tai tavaroita kerroksesta toiseen. Jotta hissi on turvallinen, pitää sitä säännöllisesti huoltaa ja korjata huomatut viat ensisijassa. Hissin kunnosta on vastuussa sen rakennuksen omistaja, jossa hissi on, ja käytännön toimenpiteet omistaja voi määrätä haluamalleen asiaan valtuutetulle taholle. Kerrostaloissa omistajana taloyhtiön osakkaat ja hissiin liittyvien toimenpiteiden hoitajista, kuten huoltoyhtiöstä, päätetään taloyhtiön kokouksissa. Jos yritys on rakennuksen omistaja, esimerkiksi liiketilan kohdalla, silloin yritys vastaa luonnollisesti hissistä.

Tässä kirjoituksessa käydään läpi hissille kohdistuvia vaatimuksia sekä mitä hissinhuollosta, korjauksesta ja tarkastamisesta on määritelty.

Tärkein hissille asetettu määritys on se, että hissin pitää kestää sille asetettua enimmäishenkilömäärää. Siksi hisseihin kirjataankin enimmäismäärä tarkkaan, koska sen ylittävää määrää hissin ei kuuluisikaan kantaa. Tämän tarkka noudatus jää käyttäjän vastuulle. Kori täytyy olla suunniteltu niin, että sinne pääsee ilmaa. Hissin poistuloaukot huoltotoimenpiteitä varten tulee olla tehty niin, ettei niihin pääse muissa kuin huoltotapauksissa. Tämäkin on osa hissiturvallisuutta, ettei hissin käyttäjät pääse sellaisiin paikkoihin jotka ei ole turvallisia heille. Materiaalien pitää luonnollisesti olla kestäviä hissin kulutukseen ja käyttöön nähden.

Hissin oikeaoppisesta asennuksesta vastaa, valmistuksen lisäksi, hissin toimittaja. Hissistä tulee olla myös vaadittavat tekniset asiakirjat.

Hissin omistaja siis huolehtii, että hissi huolletaan säännöllisin väliajoin. Tämä tarkoittaa sitä, että hissille on tehty huoltosuunnitelma ja sitä noudatetaan. Mitä hissihuolto sitten sisältää? Siinä varmistetaan hissin turvalaitteiden toiminta ja kunto, tehdään tarpeelliset huollot, säädöt ja ja puhdistukset. Lisäksi siihen kuuluu huoltokirjan ylläpito ja asianmukaiset merkinnät huolloista ja korjauksista. Korjaamisella tarkoitetaan hissin vikojen korjaamista niin, että hissin toiminta palautetaan uuden tasolle. Huomatut viat on korjattava heti. Vikojen huomaamiseksi ja prosessin nopeuttamiseksi, hissin käyttäjille kannattaa antaa selkeät ohjeet miten toimia, jos he huomaavat hississä vikaa. Hissin huolloissa ja korjaustöissä pitää noudattaa erityistä turvallisuutta, ja näin ollen toimenpiteitä saa toteuttaa vain siihen valtuutettu henkilö.

Hissiin on myös tehtävä määräaikaistarkastus joka toinen vuosi, jolloin hissin hyvä kunto ja oikeanlainen huolto varmistetaan. Joissain tapauksissa hisseille tehdään myös varmennustarkastus noin kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Hissihuoltoja tarjoaa esimerkiksi: Schindler Oy.


jaa