Mitä tiedät liukulaakereista?

7 July 2020
 Kategoriat: Construction & Contractors, Blog


Liukulaakerit on terminä varmasti monelle tuttu ja jossain joskus kuultu, mutta sen enempää tämä ei välttämättä alan amatööreille avaa. Tässä kirjoituksessa pyrimme mahdollisimman monimutkattomasti selventämään mitä liukulaakerit ovat ja mitä käyttökohteita sekä käyttötarkoituksia näillä on. Tervetuloa lukemaan liukulaakereista ja oppimaan toivottavasti uutta!

Mitä käsite pitää sisällään?

Lähdetään liikkeelle laakereista. Laakeri on elementti kahden eri kappaleen välissä, jonka tarkoitus on ohjata näiden elementtien liikettä suhteessa toisiinsa. Laakerit voidaan yleisimmin jaoitella kahteen ryhmään: liuku- sekä vierintälaakereihin. Liukulaakeri on siis osa isoa ja moninaista laakeriperhettä, ja käsittää vain yhden tietyn tyyppisen laakerimallin. Edellä mainittujen lisäksi laakeriperheeseen kuuluu muun muassa erilaiset kuulalaakerit, neulalaakerit, erilaiset rullalaakerit ja vielä eri variaatiot painelaakereista. Liukulaakerin ero vierintälaakeriin tapahtuu näiden kosketuspinnassa. Vierintälaakerissa tämä on yleensä vain piste tai viiva, kun taas liukulaakerissa kosketuspinta jakautuu laajemmalle alueelle. Tämä toimii tarkemmin kuvailtuna niin, että laakerin sekä akselin väliset pinnat liukuvat toisiaan vasten. Akselista puhutaan usein koneen "elimenä" sillä tämän tehtävä on vääntömomentin siirtäminen; koneen pyörivien tai heiluvien osien kannatteleminen sekä näiden kiinnittymisen välittäminen koneen laakereihin ja runkoon. Kokoonpano ja käytäntö voi kuulostaa teoriassa monimutkaiselta, mutta käytännössä nimenomaan tämä käy hyvin järkeen sekä on melkeinpä koneelle kuin koneelle täysin välttämättömän osa. Googlaamalla kuvamateriaalia tai videoita katsomalla voi olla helpompi ymmärtää muun muassa näiden kappaleiden toimintaa paremmin. 

Mihin kyseisiä osia sitten käytetään?

Kuten jo äsken asiaa sivuttiinkin, on laakereita käytännössä kaikenlaisissa moottoreilla varustetuissa koneissa. Liukulaakereita erityisesti käytetään yleisesti moottorin kampiakseleissa sekä kiertokangissa. Kampiakseli on osa akseliperhettä. Tässä osa akselista kiertää niin kutsutulla epäkeskisellä liikkeellä varsinaista akselia ympäri. Sekä tämä että kiertokanki ovat olennainen osa mäntämoottoria. Kiertokanki puolestaan muuttaa männän edestakaisen liikkeen kampiakselin pyöriväksi liikeeksi. Kuvan avulla tämä selittyy jälleen parhaiten. 

Liukulaakerin hyviä ominaisuuksia on, että sitä pystytään hyödyntämään lähes kaikilla teollisuuden aloilla tämän erinomaisten ominaisuuksien vuoksi. Miksi näin? Useat muut laakerit eivät ole yhtä huoltovapaita kuin liukulaakerit ja vaativat myös enemmän tilaa näihin verrattuna.

Voit tutusta paremmin liukulaakereihin esimerkiksi Keskipakovalu Oy:n sivuilla.


jaa