Maanrakennustyöt luovat pohjan rakennusprojektille

1 October 2021
 Kategoriat: Construction & Contractors, Blog


Jotta rakennuksesta tulee hyvä, on perustusten oltava kunnossa, ja jotta perustukset voidaan tehdä hyvin, tarvitaan ensin maanrakennuksen ammattilainen. Hänen tehtävänsä on varmistaa, että talon perustukset saadaan pystytettyä tukevasti maahan kuin maahan, niin että rakennus pysyy stabiilina.

Maanrakennustyöt ovat osa jokaista rakennusprojektia

Maanrakennuksella tarkoitetaan kaikenlaista rakentamiseen liittyvää maansiirtämistä, louhintaa ja esimerkiksi aluskasvillisuuden poistoa. Maanrakennuksella on erityisen suuri rooli suuremmissa infrastruktuurihankkeissa kuten teiden, rautateiden ja satamien rakentamisessa. Lähes jokainen rakennusprojekti, yksityiset talonrakennusprojektit mukaan lukien, sisältää jonkinlaisia maanrakennustöitä.

Erilaisten ojittamistöiden ja tontin muokkauksen lisäksi, yksityisen rakennuttajan kannalta olennaisin osa maanrakennustöitä ovat erilaiset rakennuksen maaperän kartoittamiseen ja vahvistamiseen liittyvät työt. Niiden avulla varmistetaan, että rakentaminen on tukevalla pohjalla, ja rakennus kestää ajan haasteet.

Pohjanvahvistus luo tukevat perustukset

Vuosisatojen ajan maaperän kartoittaminen oli kovin summittainen osa rakennusprojektia. Torpalle pyrittiin valitsemaan hyvä, tukevan oloinen paikka, jonka päälle perustukset ladottiin. Sitten toivottiin parasta ja tarvittaessa kallistumaan lähtenyttä rakennusta pyrittiin tukemaan ja oikaisemaan.

Nykypäivänä maanrakennus on tekninen ja asiantuntemusta vaativa työnvaihe. Sen aikana arvioidaan tarkkaan, millaista kuormaa ja painetta maaperä kestää, voidaanko sitä tarvittaessa vahvistaa, vai pitääkö rakennukselle miettiä kokonaan toinen paikka. Tällä tavoin varmistetaan, että rakennus on vahvalla pohjalla, eikä se lähde vuosien saatossa vajoamaan tai kallistumaan.

Jos maaperän kartoituksessa todetaan, että maaperää on vahvistettava, siirrytään pohjanvahvistustoimiin. Maaperästä riippuen tämä voi tarkoittaa esimerkiksi stabilointia tai paalutusta. Pehmeiden perusmaatyyppien ja esimerkiksi tie-, kenttä-, ja katualueiden vahvistamiseen hyvin soveltuvassa stabiloinnissa maa-ainesta tiivistetään erilaisten sidosaineiden avulla. Paalutuksessa puolestaan rakennuksen paino kytketään kantavaan maaperään, joko tiiviiseen maa-ainekseen tai kallion pintaan asti, tukipaalujen avulla. Tätä tekniikkaa käytetään erityisesti talonrakennuksessa ja esimerkiksi siltojen rakentamisessa.

Maanrakennuksen ammattilaista kannattaa konsultoida hyvissä ajoin

Ammattitaitoinen maanrakennustöitä tarjoava yritys osaa tehdä arvion kunkin rakennusprojektin vaatimista pohjanvahvistustöistä. Yhdessä asiakkaan kanssa yritys osaa arvioida, mitkä ovat rakennuksen ja tonttimaan asettamat haasteet, ja millä tekniikoilla niitä pystytään hallitsemaan, niin että rakentaminen voidaan aloittaa tukevalle pohjalle.

Maanrakentamisen ammattilainen kannattaakin tuoda hyvissä ajoin mukaan projektiin, niin että hänen ammattitaitoaan voidaan hyödyntää tehokkaasti koko rakennuksen suunnittelussa. Näin myös yleensä vältytään ikäviltä yllätyksiltä siinä vaiheessa, kun virheiden korjaaminen alkaa olla kallista ja työlästä.

Maanrakennustyöt tarjoaa muunmuassa Petjoi Racing Oy.


jaa