Maanrakennustyöt aloitetaan huolellisella suunnittelulla

27 April 2022
 Kategoriat: , Blog


Pientalon rakentamisessa on paljon erilaisia vaiheita ja hankkeeseen kannattaa valmistautua hankkimalla tietoa eri lähteistä ja tärkeää on myös löytää projektiin luotettavat yhteistyökumppanit. Rakennustyöt aloitetaan aina maanrakennustöillä, jotka aloitetaan suunnittelemalla ne huolellisesti eri alan asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa blogin pariin, tämänkertaisena aiheena on maanrakennustyöt. Jos pientalon rakentaminen on ajankohtainen projekti, toivottavasti löydät kirjoituksesta hyödyllistä tietoa aiheesta.

Pientalon rakennustyöt aloitetaan maanrakennuksella

Kaikki rakennustyöt alkavat yleensä maanrakennus-, raivaus- ja pohjatöillä. Tontille rakennettavien rakennusten kerrosluku määrätään aina kunnan yleis- ja asemakaavassa ja usein se sekä tontin muoto ja maaperä ratkaisevat esimerkiksi sen, voidaanko rakennukseen rakentaa kellarikerros tai onko se kustannuksiltaan järkevän hintaista. Jos tontti on esimerkiksi kallioinen, kellarikerroksen tekeminen ei ole järkevää louhintakustannusten vuoksi. Tonttia valitessa onkin aina järkevää tehdä maaperätutkimus, jossa selviää tontin maaperänlaatu ja sitä kautta myös se, minkälaisia kustannuksia maanrakennuksesta on odotettavissa. Maaperätutkimuksen perusteella määritellään myös perustamistapa ja korkeus. Maanrakennustöiden kustannuksiin vaikuttavat tontin muoto, maaperä ja valittu perustamistapa ja sen lisäksi myös tarvittavien kaukolämpö-, sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen.

Pientalon perustustavan valinta tehdään maaperän mukaan

Pientalon perustustapa valitaan maaperän mukaan. Tontilla tehdään pohjatutkimus, jossa maaperään kairataan reikiä, joiden avulla voidaan selvittää maakerrosten paksuudet, maalajit ja korkeusasemat. Pohjatutkimuksen perusteella saadaan selville, minkälaiset perustamistavat ovat tontilla mahdollisia. Pohjatutkimuksissa mitataan myös tontin korkeus eri kohdissa merenpinnasta tai kalliosta. Tonttia hankittaessa kannattaa myös selvittää sen aiempi käyttötarkoitus, jos siellä on toiminut aiemmin esimerkiksi autokorjaamo, huoltoasema tai jokin muu ympäristölle haitallisia kemikaaleja käyttävä yritys, voi maaperään mahdollisesti olla päässyt haitallisia aineita. Maaperästä tulee tällöin ottaa näytteitä, jotka toimitetaan tutkittavaksi. Jos tontilla on pilaantunutta maa-ainesta, täytyy se puhdistaa ennen rakentamisen aloittamista. Ohjeita, miten puhdistuksessa tulee menetellä voi kysyä ympäristökeskuksesta tai ympäristösuojeluviranomaiselta.

Maanrakennustyöt sisältävät paljon erilaisia vaiheita

Tontista ja maaperästä riippuen, sisältävät maanrakennustyöt esimerkiksi erilaisia täyttötöitä, louhintaa, paaluttamista ja putkitöitä. Urakoitsijan valitsemiseen ja tarjouspyynnön ja sopimusten tekemiseen kannattaa paneutua huolella ja kirjata sekä tarjouspyyntöön että sopimukseen mahdollisimman yksityiskohtaisesti kaikki tarvittavat työt, mitä siihen sisältyy. Urakkasopimus kannattaa tehdä yleisten sopimusehtojen mukaan. Kirkkonummen alueella maanrakennustyöt luotettavasti hoitaa esimerkiksi Kaivuripalvelu J. Levonius Oy.


jaa