Julkisivusaneeraukset täytyy tehdä säännöllisin väliajoin

14 October 2022
 Kategoriat: Construction & Contractors, Blog


Julkisivumateriaaleja on paljon erilaisia ja niillä on erilaiset käyttöiät, koska eri materiaalit kuluvat eri tavoin. Yleensä julkisivuremontti täytyy tehdä 20 - 50 vuoden välein, materiaalista riippuen. Mukavaa, kun löysit blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on julkisivusaneeraukset ja mitä kaikkea niihin kuuluu. Toivottavasti kirjoituksesta löytyy hyödyllistä tietoa, jos aihe on tällä hetkellä ajankohtainen.

Julkisivun käyttöikä vaihtelee materiaalin mukaan

Erilaisilla julkisivumateriaaleilla on erilainen tekninen käyttöikä, joka vaihtelee 20 - 50 vuoden välillä. Erilaisia rakennusten julkisivumateriaaleja ovat lautaverhous, hirsipinta, tiiliverhous, rappaus, terastirappaus, metallilevyverhous, pinnoittamaton betoni, pinnoitettu betoni, kuitusementtilevy ja luonnonkiviverhous. Elementtien saumat kuuluvat myös osaksi julkisivua silloin, kun kyseessä on elementtijulkisivu ja ne vaativat myös kunnostusta säännöllisin väliajoin. Lautaverhouksen käyttöikä on 50 vuotta ja se riippuu myös siihen käytetystä pintakäsittelymateriaalista ja sen paksuudesta. Hirsipinta kestää yleensä koko rakennuksen iän, mutta hirsiliitokset tulee tilkitä huolella ja tarkistaa ja huoltaa lahovauriot. Tiiliverhouksen käyttöikä on noin 50 vuotta, mutta saumat tulee korjata noin 25 vuoden välein. Rapatun julkisivun käyttöikä on noin 20 vuotta, terastirappaus 80 vuotta. Metallilevyverhouksen käyttöikä on noin 40 vuotta ja se kaipaa huoltoa noin 20 vuoden välein. Pinnoittamattoman betonin käyttöikä on 40 vuotta ja pinnoitetun betonin 50 vuotta. Kuitusementtilevyn käyttöikä on myös noin 50 vuotta. Elementtien saumojen käyttöikä on 15 - 25 vuotta ja niitä kannattaa tarkistaa noin viiden vuoden välein. Luonnonkivi on erittäin kestävä silloin, kun se on valittu ilmastoon sopivaksi ja se voi myös kestää koko rakennuksen iän.

Julkisivuremontin kustannukset vaihtelevat materiaalin mukaan

Julkisivusaneeraukset kannattaa aina tehdä ajoissa, kuten myös julkisivujen kuntotarkastukset, että vältytään yllätyksiltä ja tarvittavat korjaukset saadaan myös tehtyä ajoissa. Julkisivuremontteja on myös erilaisia ja toisinaan sillä voidaan tarkoittaa ulkoverhousremonttia, kattoremonttia, ikkunaremonttia tai parvekeremonttia. Julkisivusaneearaus uudistaa rakennuksen ulkoasua ja vaikuttaa asumisviihtyvyyden lisäksi rakennuksen arvoon ja energiatehokkuuteen positiivisesti. Remontin kustannukset riippuvat sekä käytetystä materiaalista, remontin laajuudesta ja sen toteutustavasta. Usein on kuitenkin kannattavaa tehdä kaikki tarpeelliset korjaukset samalla kerralla. Julkisivusaneeraukset tekee esimerkiksi Spaaki Oy.


jaa