Rakennuksen purkutyöt vaativat osaamista ja hyvää suunnittelua

21 February 2023
 Kategoriat: Construction & Contractors, Blog


Rakennuksen purkutyö on laajamittainen ja monitahoinen prosessi, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa vaaditaan erikoisosaamista monelta eri alalta. Syitä rakennusten purkamiseen voi olla monia. Toisinaan rakennuksia puretaan esimerkiksi sen vuoksi, että niiden rakentamisen laatu on huono, puutteellisen kunnossapidon vuoksi, kaavamuutosten vuoksi tai siksi, että alueelle halutaan rakentaa jotain muuta. Tällä kertaa aiheena on rakennuksen purkutyöt. Täältä voit lukea lisää aiheesta, miksi rakennuksia puretaan ja onko kunnostus vai purkutyöt parempi vaihtoehto, tervetuloa blogin ja tämänkertaisen kirjoituksen pariin.

Kannattaako rakennuksia purkaa vai kunnostaa

Rakennuksia puretaan Suomessa paljon ja usein ne eivät ehdi paljoakaan 30 - 40 vuoden ikää pidemmälle, ennen purkutuomion saamista. Esimerkiksi nykyään myös rakennushistoriallisesti arvokkaiden puutaloalueiden purkamista suunniteltiin 60-luvulla eri puolilla Suomea ja osa puutaloista purettiin, mutta osa säilytettiin. Usein purkamismyönteisyyttä ohjaa ajattelu, että ulkoisesti huonokuntoista tai sisäilmaongelmista kärsivää rakennusta ei voida korjata. Uudisrakentamista suositaan usein korjaamisen sijasta siihen liitettyjen positiivisten mielikuvien ansiosta. Toisinaan purkaminen ja uudisrakentaminen on myös ympäristön kannalta parempi vaihtoehto, mutta kannattaako rakennus purkaa vai uudistaa, kannattaa harkita huolella ja monelta eri kannalta. Rakennuksen purkutyöt hoitaa esimerkiksi Totaalipurku Oy.

Hyvin hoidetulla rakennuksella on pitkä elinkaari

Hyvin hoidettuna rakennusten elinkaari voi olla erittäin pitkä, mutta usein rakennuksia puretaan, koska niille ei ole enää käyttöä alkuperäisessä tarkoituksenaan, esimerkiksi toimisto- tai tuotantotiloina tai sen vuoksi, että paikalle halutaan rakentaa jotain muuta. Mitä uudempia ja arkisempia purettavat talot ja alueet ovat, sitä helpompi niiden rakennushistoriallinen arvo on sivuuttaa tällä hetkellä. Jos rakennus päätetään purkaa, purkutyöt ovat monivaiheinen projekti, joka vaatii huolellista suunnittelua ja se täytyy tehdä lakien ja säännösten mukaisesti.

Toisinaan rakennuksia voi olla järkevämpi korjata, toisinaan purkaa

Rakennusten ympäristöystävällisyyttä ajatellaan usein niiden koko elinkaaren kannalta ja tällä tavalla laskettuna, purkaminen ja uudisrakentaminen saattaa toisinaan olla ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Toisinaan rakennuksia voi olla järkevämpää korjata kestävän kehityksen kannalta ja usein rakennusten historiallista arvoa ei nähdä, ennen kuin ne ovat jo peruuttamattomasti tuhottu. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa puukaupungit ehdittiin hävittää lähes kokonaan, ennen niiden suojelemista. Myös jugendtaloja ja historiallisia teollisuusrakennuksia on purettu ja usein se on tapahtunut historiallisesta perspektiivistä katsoen lyhyellä ajanjaksolla. Purkamista tai korjaamista ei voida yksiselitteisesti sanoa paremmaksi vaihtoehdoksi, vaan niiden vaikutukset ja kannattavuus täytyy arvioida yksilöllisesti jokaisen projektin kohdalla.


jaa