Timanttisahaus tehdään koville materiaaleille

8 June 2023
 Kategoriat: Construction & Contractors, Blog


Timanttisahauksella ei tarkoiteta timanttien sahaamista, vaan yleensä rakennuksilla käytettäviä timanttisahoja, joilla voidaan toteuttaa timanttisahaus koville materiaaleille ja tehdä esimerkiksi oviaukkoja, ikkunoita tai roiloja sähköjohdoille. Timanttiteriä käytetään kovien rakennusmateriaalien sahaamiseen, sekä puolijohteiden valmistusprosessissa. Tällä kertaa aiheenamme on timanttisahaus. Mukavaa, että löysit blogimme ja tervetuloa lukemaan lisää tästä kiehtovasta aiheesta.

Timanttiporia ja -sahoja tarvitaan rakennuksilla niiden tehon ja kestävyyden vuoksi

Timantti on yksi kovimmista luonnossa esiintyvistä materiaaleista. Timanttiterä valmistetaan sekoittamalla timanttia muihin materiaaleihin, kuten rautaan tai teräkseen niin, että terän reunassa on timantteja. Timanttiteriä käytetään yleensä kovien materiaalien sahaamiseen. Timanttiteriä on erilaisia ja ne valitaan sen mukaan, mitä materiaalia niillä käsitellään. Timanttiterä soveltuu kovien materiaalien sahaamiseen, kuten esimerkiksi betonin, graniitin, keraamisten laattojen, asfaltin, tiilen ja muiden kovien kivilajien, sekä lähes minkä tahansa muun rakennusmateriaalin. Oikein ja sopiviin materiaaleihin käytettynä timanttiterät ovat erittäin kestäviä ja niillä on erinomainen käyttöikä. Tehokkaan timanttiterän avulla voi sahata nopeasti, mikä nopeuttaa koko sahausprosessia ja vähentää siten myös meluhaittaa työpaikalla. Täysin hiljaista ei työskentely niillä kuitenkaan ole, mutta korkealaatuisen ja materiaaliin sopivan timanttiterän käyttö vähentää merkittävästi syntyvän melun määrää.

Timanttisahaus voidaan tehdä monella eri tavalla

Timanttirakeita sisältävät sahaus- ja poraustyökalut ovat rakennusteollisuuden tehokkaimpia välineitä. Timanttisahaus on nopein, turvallisin ja tehokkain sahausmenetelmä, joka aiheuttaa vain vähän tärinää, melua ja on lähes pölytön menetelmä. Timanttisahaus mahdollistaa tarkat leikkaukset erilaisiin materiaaleihin ja sen voi toteuttaa sekä vaaka- että pystytasossa. Parhaimman sahausnopeuden saavuttamiseksi ja terän käyttöiän maksimoimiseksi, terä kannattaa valita tarkasti leikattavan materiaalin mukaan. Jos timanttisahalla sahataan esimerkiksi betonia, on hyvä tietää sahattavan betonin ominaisuudet, kuten sen puristuslujuus, kiviaineksen koko ja kovuus sekä siihen käytetyt lisäaineet. Timanttiterällä voidaan leikata vaakasuoria tasoja, kuten jalkakäytäviä, teitä, kiitoratoja, siltoja, pysäköintialueita ja betonilattioita. Kiskosahalla voidaan sahata nopeasti ja tarkasti, jos halutaan sahata mitä tahansa aukkoja seiniin, esimerkiksi ovien tai ikkunoiden asennukseen. Kiskosahalla voi myös sahata teräsbetoni- tai muurausrakenteita, vaikka työtila olisi erittäin pieni ja ahdas. Jos rakenteet ovat monimutkaisia ja kiskosahalla ei voida sahata haluttua syvyyttä, silloin voi sahata timanttivaijerisahalla. Vaijerisahauksella voi sahata monimutkaisia ja paksuja rakenteita, kuten esimerkiksi palkkeja tai siltoja ja myös teräsbetonia. Timanttityö KK Oy on timanttisahauksen ja porauksen ammattilainen. 


jaa